Valná hromada TJ

17.02.2017 19:00

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU (Členskou schůzi) TJ SOKOL SLAVKOV z.s

17.2.2017 v 19:00. V zasedací místnosti OÚ Slavkov

Program:

  - zahájení, přivítání hostů
   - úvodní slovo předsedy tělovýchovné jednoty
 - volba ověřovatelé zápisu a návrhové komise
 - zpráva o hospodaření TJ Sokol Slavkov
 - schválení rozpočtu na rok 2017
  - výroční zpráva za rok 2016
   - zpráva kontrolní komise za rok 2016
- zhodnocení činnosti oddílů kopané a ASPV
- diskuse